Week4

ในสัปดาห์ที่ 4 มีกิจกรรมเดินทางไกล เป้าหมายของการเดินคือ เดินออกจาความคิด

ในสัปดาห์นี้หลังจากพี่ๆม.1และม.2ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกัยซูซิ (ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

พี่ๆได้เรียนรู้ในการลงมือปฎิบัติจริง


พี่ๆได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนในการทำซูซิพี่ๆนำเสนสิ่งที่ได้เรียนรู็ในสัปดาห์นี้ค่ะสังเกตครูเส็งลงกิจกรรมโยคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น